Wielkie Katowice

… od morza do morza. Radny Michał Jędrzejek napisał interpelację w sprawie przygotowania ekspertyzy prawnej określającej sposób łączenia gmin. Oczywiście ma to związek z pojawiającymi się informacjami jakoby południowe dzielnice Mysłowic miałyby się odłączyć od miasta.

W treści interpelacji możemy przeczytać:

Zalety finansowe, prawne jak i organizacyjne dla lokalnych społeczności oraz całego nowego terenu w przypadku ich zgody na połączenie z Katowicami byłyby nieporównywalnie większe niż przy samym podziale miasta na mniejsze jednostki.

Zważywszy na to w jaki sposób rozwijają się dzielnice Katowic i w jakim stopniu jest ograniczona społeczność lokalna w Katowicach, to szczerze wątpię by mieszkańcy południowych Mysłowic chcieliby się przyłączyć do Katowic.

Radni Katowic

Marek Chmieliński
Jerzy Dolinkiewicz
Jerzy Forajter
Stefan Gierlotka
Arkadiusz Godlewski
Tomasz Godziek
Helena Hrapkiewicz
Michał Jędrzejek
Daria Kosmala
Dariusz Łyczko
Tomasz Maśnica
Wiesław Mrowiec
Krystyna Panek
Piotr Pietrasz
Bożena Rojewska
Mariusz Skiba
Maria Sokół
Marek Szczerbowski
Tomasz Szpyrka
Adam Warzecha
Stanisława Wermińska
Magdalena Wieczorek
Witold Wiktowicz
Stanisław Włoch
Barbara Wnęk
Elżbieta Zacher
Józef Zawadzki
Andrzej Zydorowicz

Platforma Obywatelska: Kołodziej Ewa


Ewa Kołodziej jest radną miasta Katowic z ramienia Platformy Obywatelskiej, startowała z pierwszej pozycji na liście PO, z pierwszego okręgu(Ligota, Panewniki, Piotrowice, Ochojec, Kostuchna, Podlesie, Zarzecze, Murcki).

Trochę tabelarycznych informacji na temat jej kandydatury, i ilości zdobytych głosów.

Wiek w dniu wyborów: 28 lat(urodzona 2 września 1978 roku)
Okręg wyborczy numer: 1
Liczba głosów oddanych na Ewę Kołodziej: 3472
Procent głosów uzyskanych przez Ewę Kołodziej na liście Platformy Obywatelskiej: 53.50%

Najwięcej głosów zdobyła w obwodzie numer 143(213 głosów, 21,03%) przy szkole podstawowej nr 21(ul. Malczewskiego 1).

Zdobywając 3472 głosów była drugą najpopularniejszą osobą w tym okręgu, jedynie prezydent miasta Piotr Uszok zdobył więcej głosów(4852).

W czasie trwania przy urzędzie, Pani Ewa Kołodziej była wiceprzewodniczącą Komisji Skarbu.

Według oświadczenia majątkowego z 22 kwietnia 2009 roku radna Platformy Obywatelskiej posiada 20 000 zł oszczędności w walucie polskiej, a jej dochód osiągnięty z tytułu zatrudnienia i innych umów to 44 640.04 zł(16 241.04 zł – umowa zlecenie, 28 379zł – dieta).

Dane kontaktowe ze strony Urzędu Miasta Katowice

Telefon 0 502 498 713
E-mail ewavandersar@hotmail.com

W 2006 radna Kołodziej informowała na łamach Gazety Wyborczej iż uczy się niderlandzkiego, i ma zamiar opanować język hiszpański.

Jedyną interwencją pani radnej Platformy Obywatelskiej o której wspominała prasa była obrona zabytkowego mostku na Podlesiu

Od 31 lipca 2008 roku zostało wzniesionych 88 interpelacji.