Wielkie Katowice

… od morza do morza. Radny Michał Jędrzejek napisał interpelację w sprawie przygotowania ekspertyzy prawnej określającej sposób łączenia gmin. Oczywiście ma to związek z pojawiającymi się informacjami jakoby południowe dzielnice Mysłowic miałyby się odłączyć od miasta.

W treści interpelacji możemy przeczytać:

Zalety finansowe, prawne jak i organizacyjne dla lokalnych społeczności oraz całego nowego terenu w przypadku ich zgody na połączenie z Katowicami byłyby nieporównywalnie większe niż przy samym podziale miasta na mniejsze jednostki.

Zważywszy na to w jaki sposób rozwijają się dzielnice Katowic i w jakim stopniu jest ograniczona społeczność lokalna w Katowicach, to szczerze wątpię by mieszkańcy południowych Mysłowic chcieliby się przyłączyć do Katowic.

Radni Katowic

Marek Chmieliński
Jerzy Dolinkiewicz
Jerzy Forajter
Stefan Gierlotka
Arkadiusz Godlewski
Tomasz Godziek
Helena Hrapkiewicz
Michał Jędrzejek
Daria Kosmala
Dariusz Łyczko
Tomasz Maśnica
Wiesław Mrowiec
Krystyna Panek
Piotr Pietrasz
Bożena Rojewska
Mariusz Skiba
Maria Sokół
Marek Szczerbowski
Tomasz Szpyrka
Adam Warzecha
Stanisława Wermińska
Magdalena Wieczorek
Witold Wiktowicz
Stanisław Włoch
Barbara Wnęk
Elżbieta Zacher
Józef Zawadzki
Andrzej Zydorowicz